Håkan Ludwigson – Balls & Bulldust

Det täta, röda dammet hänger kvar i luften länge och tränger in överallt. Det kan vara 40 grader på dagen och frost på natten. Du är 17 år och det är ditt första arbete hemifrån, eller så är du femtio och har aldrig gjort något annat. Du sover i en swag på marken i långa perioder. Enformig mat, i sadeln 12 timmar per dygn. Som stockman samlar du ihop tusentals djur. Skiljer och märker. Kastrerar unga tjurar. Som bull catcher jagar du de största och envisaste tjurarna i ett brutalt race. Australiens Outback är hårt för både människor och djur.

Läs mer om utställningen hos Strandverket